× Συζητήσεις σχετικά με αμπέλια, σταφύλια, οινοπαραγωγή.

Ημι- Αυτόνομο Ρομπότ Ψεκασμού Αμπελώνων (SAVSAR)

Περισσότερα
8 Χρόνια 4 Μήνες πριν #21682 από SAVSAR
Έργο: Ημι- Αυτόνομο Ρομπότ Ψεκασμού Αμπελώνων/Semi-Autonomous Vineyard Spraying Agricultural Robot (SAVSAR)
Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Δράση: Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες
Πρόσκληση/ Πράξη: Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ 2013-2015

Το έργο με την ονομασία «SAVSAR» έχει ως στόχο να συμβάλει στη διείσδυση των γεωργικών ρομπότ σε εμπορικές αγορές μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ενός τηλεχειριζόμενου ρομπότ που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο προηγούμενου έργου (AgriRobot). Η κύρια ιδέα αυτής της πρότασης είναι να συνδυάσει δύο κατευθύνσεις, αυτή της πλήρους αυτοματοποίησης ενός αγροτικού ρομπότ και αυτή του τηλεχειρισμού ενός ρομπότ, με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση ενός ημι-αυτόνομου αγροτικού ρομπότ για τον ψεκασμό των αμπελώνων (Semi-Autonomous Vineyard Spraying Agricultural Robot - SAVSAR). To SAVSAR θα έχει τρεις τρόπους λειτουργίας: 1. Αυτόνομη: σε αυτήν τη λειτουργία θα προγραμματίζεται έτσι ώστε να φέρνει εις πέρας εργασίες αυτόνομα (π.χ.μικρο-ψεκασμού σταφυλιών, τα οποία επιλέγονται και στοχεύονται αυτόματα μέσω αλγορίθμων αναγνώρισης εικόνας ειδικού σκοπού), 2. Τηλεχειρισμού: σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας το ρομπότ ελέγχεται μέσω μίας ειδικού-σκοπού διεπιφάνειας αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, και 3. Μικτή, στην οποία τo SAVSAR θα λειτουργεί αυτόνομα μέχρι να συναντήσει μια κατάσταση στην οποία απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση, όπως αποφασίζεται είτε από έναν χειριστή είτε από ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που θα ενσωματωθεί στο SAVSAR. Αξιοποιώντας τις ανθρώπινες δεξιότητες αντίληψης και την ακρίβεια και συνέπεια ενός ρομπότ, ένα σύστημα που συνδυάζει άνθρωπο και ρομπότ στο συγκεκριμένο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση της συνολικής απόδοσης και στη δημιουργία ενός απλοποιημένου, ευέλικτου, και αξιόπιστου συστήματος.

This project aims to contribute to the penetration of agricultural robots into commercial markets by further developing a teleoperated robot, which was implemented in a previous project (AgriRobot). The main idea of this project is to combine the two existing directions (fully automated and teleoperated robot) in order to design, develop, test and evaluate a Semi-Autonomous Vineyard Spraying Agricultural Robot (SAVSAR). The SAVSAR will have three operation modes: 1. Autonomous: in this mode it will be programmed to conduct tasks in an automatic way (e.g. micro-spray grapes which have been selected and targeted automatically through image recognition algorithms), 2. Teleoperated: in this mode the robot is controlled through an appropriated-designed Human Robot Interface and 3. Mixed, in which the SAVSAR will be working autonomously until it meets a situation in which human intervention is required, as decided either by the human operator or by the decision support system programmed in the SAVSAR. By taking advantage of the human perception skills and the robot's accuracy and consistency, a combined human-robotic system can result in improved performance and create a simplified, flexible, and robust system.

Συνεργάτες:

TalentΑ.Ε. Πληροφορικής (Ελλάδα)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)
RoboLogics, Ltd.(Ισραήλ)
Ben-Gurion University (Ισραήλ)
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Κύπρος)
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)

More information: quality.eap.gr/index.php/el/home1/16-projects/105-savsar


To έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: ilias
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.041 δευτερόλεπτα